<<This is my private diary and message to Tamamori Yuta>>

สำหรับอัพไดอารี่ส่วนตัวค่ะ เอาไว้ตอบไดทามะ&เพ้อถึงทามะไปวันๆ
ไม่มีสาระอื่นใด ไม่ใช่แฟนไซต์นะคะ ถ้าใครหลงมาก็ขออภัย ฮ่าๆ